Skład redakcyjny: 

  • redakcja artykułów: Jarosław Stolicki
  • dobór ilustracji: Konrad Pyzel (Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie) Anna Czarniecka
    (Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów) Jarosław Stolicki (Instytut Historii UJ),  Bartosz Wilk (Stowarzyszenie KoLiber),

Serdecznie dziękujemy Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie za nieodpłatne udostępnienie zdjęć, które znacząco podniosły jakość wizualną prezentowanych artykułów.