SAM_2818_2

Została już zbudowana podstawa i fundament, na którym ma stanąć pełnowymiarowa rzeźba. Stało się to dzięki ofiarodawcy, pana Bogdana Barzaka, a także wielu innych sponsorów między innymi twórcy projektu pomnika rzeźbiarza prof. Czesława Dźwigaja, Władysława Kamusińskiego, Piotra Chojnackiego, Krzysztofa Wójcika wspomagających swoimi finansami Komitet Budowy Pomnika. Koszty monumentu mają zamknąć się w kwocie 1,5 mln PLN. Delegacja magistratu Wiednia, która gościła w dniu 30 czerwca 2014 roku w pracowni rzeźbiarza, zapoznała się z wizją pomnika w skali 1:1. Jej członkowie byli zauroczeni projektem i ostatecznie zaakceptowali formę rzeźby, która stanie w Wiedniu na Kahlenbergu. Jest to najbardziej godne miejsce dla uczczenia zwycięstwa i chwały naszego wielkiego Polaka.

Apel nasz o pomoc w realizacji upamiętnienia tego miejsca wzniesieniem monumentu pozostaje niezmienny. Jesteśmy bowiem w połowie drogi. Apel nie jest jednakże ani czczy, ani pusty, albowiem Komitet Budowy Pomnika zobowiązał się do uhonorowania darczyńców specjalnie przygotowanymi na ten cel okolicznościowymi medalami, pieczęciami i co najważniejsze zapisem w swoich Kronikach i pamiątkowych wydawnictwach. Zaszczytu tego dostąpią wszyscy zacni sponsorzy identyfikujący się z tą wielką ideą, w której zawarta jest wartość tożsamości Polaków w światowej cywilizacji.

O tym, że taki naród był, jest i będzie, oraz że ma wielką siłę przetrwania, a także demonstracji własnej, odrębnej, acz przecież triumfalnej kultury, której nieodłączną częścią składową pozostanie Król Jan III Sobieski.